Tag Archives: hjortejagt i polen

Ægte trofæer – september

Vi er lige ved at afslutte den første del af hjortejagtsæsonen – i den forbindelse plejer vi altid at lave et lille resumé og udarbejde en beskrivelse af brunstens forløb i det pågældende år. Under henvisning til vejrforholdene burde vi have haft en af vores sværeste sæsoner nogensinde. Takker være de anskaffede trofæer har jagtrejsebureauet Ultimate Hunting slået nye rekorder og er blevet tildelt nye medaljer. Vi har allerede skrevet om anvendelsen af det nationale system, som har til formål at opnå en ældre hjortebestand. Vi har allerede i længere tid vidst, at systemet er effektivt. Denne sæson har kun bekræftet, at der faktisk er flere hjorte i 3. klasse, hvilket for os betyder flere medaljer og nye rekorder. Polen er i stand til at konkurrere med de bedste jagtdestinationer i Europa for så vidt angår størrelsen af hjortetrofæer. Vi vil gerne takke alle gæster for Jagtrejsebureauet Ultimate Hunting for de fantastiske oplevelser og perfekt afgivne skud. Vores klargøringsværksted er allerede fyldt med opsatser og vi selv ser frem til at se resultater af klargøringsarbejdet.

Hjortejagt i Polen

Selv om det allerede er lidt for sent, vil jeg gerne præsentere en redegørelse for vores hjortejagter i jagtsæson 2013. Naturligvist løber sæsonen frem til slutningen af februar måned, men vi primært lægger vægt på drivjagter, som starter allerede næste uge. Brunsten startede for vores gæster meget tidligt, idet vi allerede d. 7. september havde en rigtigt fin jagt med glimrende resultater og medaljegevirer. Hjortebestanden i Polen samt kvaliteten af deres gevir bliver bedre år for år. Anvendelsen af det internationale system, som har til formål at opnå en ældre hjortebestand og som koordineres af Den Polske Jagtforening, har bragt mærkbare fordele for alle. Året 2013 samt jagtresultater i løbet af året er det bedste bevis for det. Statistikkerne viser tydeligt, at de regioner, hvor anvisningerne fra Den Polske Jagtforening ikke er blevet fulgt, råder over færre medaljehjorte, mens deres afskydningsplaner ligger på samme niveau eller er blevet forøget. For øjeblikket har vi travlt med at klargøre trofæer for vores gæster – allerede nu ser vi frem til at de bliver færdige – så snart vi tager billeder af dem, lover vi at sende disse videre til jer.

Pa Jagt

Lad os gå på jagt – bukkenes brunsttid er begyndt. I løbet af den sidste uge har vi obsereveret, at bukkene gradvist begynder at reagere på lokkepiber. De forbereder sig til brunsten. De fleste stærke bukke har allerede fundet sin rå el. flere råer og indtager strategiske positioner i jagtreviret. Enhver buk har sit territorium, som den forsvarrer mod andre hanner og jager dem bort i særdeleshed i denne periode. Vi er meget spændt på antallet og kvaliteten af trofæerne, som vi kommer til at anskaffe os under brunsten. Premierejagter i maj måned var særdeles succesfulde, som pirrer vores nysgerrighed endnu mere hvad angår brunstjagtresultater. Nogle af vores jægere venter på denne sæson hele året, da kun i forbindelse med brunsten er det muligt at lokke den allerflotteste buk hen til sig, således at der kun er fem meters afstand mellem jægeren og dyret.

Jagt i Polen
Jagt i Polen