Premierejagt på bukke i Maj

Nu har vi nået afslutningen af bukkejagterne i maj måned. Alle ventede utålmodigt på sæsonens start  – for nogle jægere er det tilbagevenden til jagtområdet efter lang pause.

bukkejagt Polen
bukkejagt Polen

Det er ikke tilfældigt, at man kalder det tidspunkt på året „en feber„ – det kunne vi helt bestemt mærke fra begge sider. Vi blev – som sædvanlig – konfronteret med en del vejroverraskelser, hvorved vi igen erfarede, at det simpelthen er umuligt at planlægge alt i forvejen og sætte en helt præcis dato og et helt præcist klokkeslæt. I starten blev vi ramt af voldsomt regnvejr, og senere medvirkede den høje temperatur og fugtighed til ikke-standardvilkår for jagt på det tidspunkt på året. Til trods for ovenstående vanskeligheder og udfordringer har vi haft helt udmærkede jagtresultater for så vidt angår bukkejagt i maj måned. En fantastisk stemning, sikkert afgivne skud og trofæer af god kvalitet har vist, at det var værd at vente på maj 2014. Næste stop – brunstjagt på bukke (slutningen af juli og starten af august)

Brunstjagt på bukke – var den bedre end jagterne i maj måned?

Markerne, der er klædt i forskellige farver, koldere morgener, nye trofæer, der er hængt op på væggen – det kendetegner brunstjagt på bukker. Hvis man ser nærmere på jagternes forløb, kan man helt bestemt konstatere, at de var forholdsvis nemmere end premierejagten i maj måned, idet færre afgrøder og mere gunstige vejrforhold hjalp os med at opnå fremragende resultater under brunsten.

Antallet og kvaliteten af trofæer tyder endvidere på, at der generelt er fantastisk gode vilkår for bukkejagt i Polen

Hjortejagt i Polen

Selv om det allerede er lidt for sent, vil jeg gerne præsentere en redegørelse for vores hjortejagter i jagtsæson 2013. Naturligvist løber sæsonen frem til slutningen af februar måned, men vi primært lægger vægt på drivjagter, som starter allerede næste uge. Brunsten startede for vores gæster meget tidligt, idet vi allerede d. 7. september havde en rigtigt fin jagt med glimrende resultater og medaljegevirer. Hjortebestanden i Polen samt kvaliteten af deres gevir bliver bedre år for år. Anvendelsen af det internationale system, som har til formål at opnå en ældre hjortebestand og som koordineres af Den Polske Jagtforening, har bragt mærkbare fordele for alle. Året 2013 samt jagtresultater i løbet af året er det bedste bevis for det. Statistikkerne viser tydeligt, at de regioner, hvor anvisningerne fra Den Polske Jagtforening ikke er blevet fulgt, råder over færre medaljehjorte, mens deres afskydningsplaner ligger på samme niveau eller er blevet forøget. For øjeblikket har vi travlt med at klargøre trofæer for vores gæster – allerede nu ser vi frem til at de bliver færdige – så snart vi tager billeder af dem, lover vi at sende disse videre til jer.

Pa Jagt

Lad os gå på jagt – bukkenes brunsttid er begyndt. I løbet af den sidste uge har vi obsereveret, at bukkene gradvist begynder at reagere på lokkepiber. De forbereder sig til brunsten. De fleste stærke bukke har allerede fundet sin rå el. flere råer og indtager strategiske positioner i jagtreviret. Enhver buk har sit territorium, som den forsvarrer mod andre hanner og jager dem bort i særdeleshed i denne periode. Vi er meget spændt på antallet og kvaliteten af trofæerne, som vi kommer til at anskaffe os under brunsten. Premierejagter i maj måned var særdeles succesfulde, som pirrer vores nysgerrighed endnu mere hvad angår brunstjagtresultater. Nogle af vores jægere venter på denne sæson hele året, da kun i forbindelse med brunsten er det muligt at lokke den allerflotteste buk hen til sig, således at der kun er fem meters afstand mellem jægeren og dyret.

Jagt i Polen
Jagt i Polen