All posts by admin

Premierejagt på bukke i Maj

Nu har vi nået afslutningen af bukkejagterne i maj måned. Alle ventede utålmodigt på sæsonens start  – for nogle jægere er det tilbagevenden til jagtområdet efter lang pause.

bukkejagt Polen
bukkejagt Polen

Det er ikke tilfældigt, at man kalder det tidspunkt på året „en feber„ – det kunne vi helt bestemt mærke fra begge sider. Vi blev – som sædvanlig – konfronteret med en del vejroverraskelser, hvorved vi igen erfarede, at det simpelthen er umuligt at planlægge alt i forvejen og sætte en helt præcis dato og et helt præcist klokkeslæt. I starten blev vi ramt af voldsomt regnvejr, og senere medvirkede den høje temperatur og fugtighed til ikke-standardvilkår for jagt på det tidspunkt på året. Til trods for ovenstående vanskeligheder og udfordringer har vi haft helt udmærkede jagtresultater for så vidt angår bukkejagt i maj måned. En fantastisk stemning, sikkert afgivne skud og trofæer af god kvalitet har vist, at det var værd at vente på maj 2014. Næste stop – brunstjagt på bukke (slutningen af juli og starten af august)

Brunstjagt på bukke – var den bedre end jagterne i maj måned?

Markerne, der er klædt i forskellige farver, koldere morgener, nye trofæer, der er hængt op på væggen – det kendetegner brunstjagt på bukker. Hvis man ser nærmere på jagternes forløb, kan man helt bestemt konstatere, at de var forholdsvis nemmere end premierejagten i maj måned, idet færre afgrøder og mere gunstige vejrforhold hjalp os med at opnå fremragende resultater under brunsten.

Antallet og kvaliteten af trofæer tyder endvidere på, at der generelt er fantastisk gode vilkår for bukkejagt i Polen

Ægte trofæer – september

Vi er lige ved at afslutte den første del af hjortejagtsæsonen – i den forbindelse plejer vi altid at lave et lille resumé og udarbejde en beskrivelse af brunstens forløb i det pågældende år. Under henvisning til vejrforholdene burde vi have haft en af vores sværeste sæsoner nogensinde. Takker være de anskaffede trofæer har jagtrejsebureauet Ultimate Hunting slået nye rekorder og er blevet tildelt nye medaljer. Vi har allerede skrevet om anvendelsen af det nationale system, som har til formål at opnå en ældre hjortebestand. Vi har allerede i længere tid vidst, at systemet er effektivt. Denne sæson har kun bekræftet, at der faktisk er flere hjorte i 3. klasse, hvilket for os betyder flere medaljer og nye rekorder. Polen er i stand til at konkurrere med de bedste jagtdestinationer i Europa for så vidt angår størrelsen af hjortetrofæer. Vi vil gerne takke alle gæster for Jagtrejsebureauet Ultimate Hunting for de fantastiske oplevelser og perfekt afgivne skud. Vores klargøringsværksted er allerede fyldt med opsatser og vi selv ser frem til at se resultater af klargøringsarbejdet.

Drivjagt i Polen

Som de siger – når enden er god, er alting godt – i sæsonen 2014/15 var det heller ikke helt anderledes.

Vi har haft fornøjelsen at have jægere fra hele verden som gæster – både nye ansigter og gamle venner for jagtrejsebureauet Ultimate Hunting. Lige som under tidligere jagter var vejret uforudsigeligt og ubehjælpeligt. Selv nu i januar måned leder vi stadigvæk efter vinter i Polen. På trods af ovenstående har vi givet vores gæster mange dejlige jagtoplevelser og nogle imponerende vildtparader. Vi vil gerne igen sige rigtig mange tak til alle vores gæster for den udviste disciplin, de sikkert afgivne skud, den udmærkede stemning og frem for alt for den tillid, De viser os ved hvert år at bestille jagtrejser hos os, for Dem selv og for Deres venner. På samme tid vil vi gerne byde Dem velkommen til jagt i Polen i den nye sæson 2015/16

Knæk og break Piotr Potaczała

Drivjagt i Polen

 

Hjortejagt i Polen

Selv om det allerede er lidt for sent, vil jeg gerne præsentere en redegørelse for vores hjortejagter i jagtsæson 2013. Naturligvist løber sæsonen frem til slutningen af februar måned, men vi primært lægger vægt på drivjagter, som starter allerede næste uge. Brunsten startede for vores gæster meget tidligt, idet vi allerede d. 7. september havde en rigtigt fin jagt med glimrende resultater og medaljegevirer. Hjortebestanden i Polen samt kvaliteten af deres gevir bliver bedre år for år. Anvendelsen af det internationale system, som har til formål at opnå en ældre hjortebestand og som koordineres af Den Polske Jagtforening, har bragt mærkbare fordele for alle. Året 2013 samt jagtresultater i løbet af året er det bedste bevis for det. Statistikkerne viser tydeligt, at de regioner, hvor anvisningerne fra Den Polske Jagtforening ikke er blevet fulgt, råder over færre medaljehjorte, mens deres afskydningsplaner ligger på samme niveau eller er blevet forøget. For øjeblikket har vi travlt med at klargøre trofæer for vores gæster – allerede nu ser vi frem til at de bliver færdige – så snart vi tager billeder af dem, lover vi at sende disse videre til jer.

Bukkejagt sæson

Bukkesæson Kære amatører af jagtrejsebureauet Ultimate Hunting! Den afgørende fase for så vidt angår bukkejagt er forbi. Når man nu tager hele den hidtidige sæson i betragtning, fra premierejagt i maj måned indtil brunstjagt i den første halvdel af august, hvordan kan den egentligt opsummeres? Jeg tror, at Sankt Hubertus var meget generøs over for langt de fleste af vores Gæster og lod dem anskaffe sig jagttrofæer af højeste kvalitet.

I sammenligning me de forudgående år kan indeværende jagtsæson anses for særdeles vellykket for Ultimate Hunting, både med hensyn til kvaliteten og antallet af jagtfrofæerne samt antallet af vores Gæster. Derfor vil vi allerede nu hjerteligt takke alle vores amatører og Gæster, der har deltaget i jagtrejser i indeværende år, for den hyggelige stemning, den udviste disciplin samt de sikre skud, vi har haft stor glæde af i løbet af de sidste tre måneder. Denne sæson har vist, at jagt i Polen for mange jægere stædig er en hovedbegivenhed i jagtkalenderen. Firmaet Ultimate Hunting har forberedt en kort beskrivelse af de sidste jagter, som vi en gang til gerne vil sige tusind tak for.

 

Pa Jagt

Lad os gå på jagt – bukkenes brunsttid er begyndt. I løbet af den sidste uge har vi obsereveret, at bukkene gradvist begynder at reagere på lokkepiber. De forbereder sig til brunsten. De fleste stærke bukke har allerede fundet sin rå el. flere råer og indtager strategiske positioner i jagtreviret. Enhver buk har sit territorium, som den forsvarrer mod andre hanner og jager dem bort i særdeleshed i denne periode. Vi er meget spændt på antallet og kvaliteten af trofæerne, som vi kommer til at anskaffe os under brunsten. Premierejagter i maj måned var særdeles succesfulde, som pirrer vores nysgerrighed endnu mere hvad angår brunstjagtresultater. Nogle af vores jægere venter på denne sæson hele året, da kun i forbindelse med brunsten er det muligt at lokke den allerflotteste buk hen til sig, således at der kun er fem meters afstand mellem jægeren og dyret.

Jagt i Polen
Jagt i Polen