Hjortejagt i Polen

Selv om det allerede er lidt for sent, vil jeg gerne præsentere en redegørelse for vores hjortejagter i jagtsæson 2013. Naturligvist løber sæsonen frem til slutningen af februar måned, men vi primært lægger vægt på drivjagter, som starter allerede næste uge. Brunsten startede for vores gæster meget tidligt, idet vi allerede d. 7. september havde en rigtigt fin jagt med glimrende resultater og medaljegevirer. Hjortebestanden i Polen samt kvaliteten af deres gevir bliver bedre år for år. Anvendelsen af det internationale system, som har til formål at opnå en ældre hjortebestand og som koordineres af Den Polske Jagtforening, har bragt mærkbare fordele for alle. Året 2013 samt jagtresultater i løbet af året er det bedste bevis for det. Statistikkerne viser tydeligt, at de regioner, hvor anvisningerne fra Den Polske Jagtforening ikke er blevet fulgt, råder over færre medaljehjorte, mens deres afskydningsplaner ligger på samme niveau eller er blevet forøget. For øjeblikket har vi travlt med at klargøre trofæer for vores gæster – allerede nu ser vi frem til at de bliver færdige – så snart vi tager billeder af dem, lover vi at sende disse videre til jer.

Bukkejagt sæson

Bukkesæson Kære amatører af jagtrejsebureauet Ultimate Hunting! Den afgørende fase for så vidt angår bukkejagt er forbi. Når man nu tager hele den hidtidige sæson i betragtning, fra premierejagt i maj måned indtil brunstjagt i den første halvdel af august, hvordan kan den egentligt opsummeres? Jeg tror, at Sankt Hubertus var meget generøs over for langt de fleste af vores Gæster og lod dem anskaffe sig jagttrofæer af højeste kvalitet.

I sammenligning me de forudgående år kan indeværende jagtsæson anses for særdeles vellykket for Ultimate Hunting, både med hensyn til kvaliteten og antallet af jagtfrofæerne samt antallet af vores Gæster. Derfor vil vi allerede nu hjerteligt takke alle vores amatører og Gæster, der har deltaget i jagtrejser i indeværende år, for den hyggelige stemning, den udviste disciplin samt de sikre skud, vi har haft stor glæde af i løbet af de sidste tre måneder. Denne sæson har vist, at jagt i Polen for mange jægere stædig er en hovedbegivenhed i jagtkalenderen. Firmaet Ultimate Hunting har forberedt en kort beskrivelse af de sidste jagter, som vi en gang til gerne vil sige tusind tak for.